Cách đo tổng trở trên main laptop

Để xác định main laptop có bị chạm chập hay đứt mạch hay không những người thợ có kinh nghiệm thường đo tổng trở các nguồn trên main trước khi sửa chữa.
Bài viết của mình hôm nay đưa ra những mức tổng trở tương đối ở các nguồn chính trên laptop mà trong quá trình làm mình đã ghi chú lại.
1. Nguồn 19v tổng trở phải lớn hơn 1kΩ. Nếu nhỏ hơn 1kΩ (đang bị chạm )
2. Nguồn 3v , 5v tổng trở từ 250Ω trở lên (có một số máy HP tông trở khoản 100Ω)
3. Nguồn chíp bắc 1kΩ trở lên
4. Nguồn ram 100Ω trở lên
5 Nguồn CPU khoản 600Ω trở lên (khi ko gắn cpu)
6 Nguồn 1v05 khoản 4Ω trở lên

minhtricomputer.com